Mantolama Genel Şartnamesi

Mantolama genel şartnamesi, mantolama işleri yapılırken iş verenin bilmesi gereken ve işin özelliklerini gösteren bir sözleşme türüdür. Peki mantolama genel şart namesi nedir? Bu şartnamede söz konusu olan bilgilerde neler yer alır?

Mantolama Genel Şartname

Binalarda Mantolama

Dünyamızdaki birincil enerji kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükendiği bir gerçektir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına almak için bazı yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerin başında da mantolama geliyor.

Ülkemizde başta sanayi ve konut sektörü olmak üzere enerji tüketimleri her geçen gün artmaktadır. Özellikle konutlarda kullanılan ısıtma ve soğutma amaçlı tüketimler bir hayli yüksek miktarda tüketilmektedir. Bu enerjinin etkin kullanılabilmesi tam anlamı ile mantolama ile gerçekleşebilir.

Mantolama yani bina zarfı binanın iç ortamı ile dış ortamını birbirinden ayıran yapı elemanlarını kapsamaktadır. Duvarlar, kapılar, pencereler, döşemeler, tavan ve çatılar bir binanın zarfını oluşturmaktadır. Genel anlamda ise farklı sıcaklıkta bulunan iç ve dış ortamdaki havanın bina içi ve dışına ısı geçişlerini azaltmak için yapılan işlemlere dış cephe mantolama denir.

Duvarlarda Mantolama

Enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkartman için ısı kaybeden olguların hepsine mantolama yapılmalıdır. Dolgu duvar, kolon, lento, hatıl vb. tüm taşıyıcılar mantolanmalıdır. Duvarlarda yalıtım hem içten hemde dıştan yapılabilir. Bunun için çeşitli mantolama malzemeleri ve detayları uygulanabilir.

Pencere Isı Yalıtımı

Pencerelerin ısı kaybı için en önemli özelliklerinden birisi ısı geçirgenlik katsayısıdır. Bu nedenle binalarda kullanılacak olan pencerelerin ısı geçirgenlik katsayıları TS 825’e uygun olması gerekir. Isı kazançlarının ve soğutma yüklerinin kontrol altına alınabilmesi için pencerelerde kullanılan camların güneş enerjisi geçirgenliğine dikkat edilmesi gereklidir.

Pencereler, kış mevsiminde güneş ışınlarının içeri girmesine yardımcı, yazın ise tam tersine azaltmalıdır. Bunun için camlara low-e kaplı çift camlar, güneş kontrol kaplaması yapılmalı ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Tavan Çatı ve Döşemelerde Mantolama

Bina ve yapılarda pencerelerden sonra en fazla ısı kaybı yaşanan bölümler tavan ve çatıdır. Bu ısı kayıplarını kazanca çevirmek için mantolama yapılması gerekir. Isı kaybeden bu çok önemli bölümlerde çatının kullanım durumu, simetrisi yani eğitimi, konstrüksiyonu ve döşemelerde uygulama sonucunda mükemmel bir kazanç elde edilir.