Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemeleri ve mantolama malzemelerinin özellikleri hakkında sizlere bilgiler vermek ve bilinçli bir tüketici haline getirmek amacıyla hazırladığımız yazımızda mantolama malzemeleri hakkında bilgiler, bu malzemelerin özellikleri ile ilgili bazı açıklamaları ve mantolama malzemelerinin bazı avantajlarından bahsedeceğiz.

Mantolama Malzemeleri

İlk olarak sizlere mantolama malzemeleri hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Böylece mantolama malzemelerinin nelere dayanıklı olduğunu ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu görmüş olacağız.

 1. Mantolama levhalarının üzerinde kullanılan kaplama, akrilik esaslıdır. Böyle olması dış koşullara son derece dayanıklı olması anlamına gelir.
 2. Mantolama malzemeleri sudan, nemden, UV ışınlarından, kardan ve donmadan etkilenmez.
 3. Esnektir ve çatlama olmaz.
 4. Isı iletim kay sayısı oldukça düşüktür. Isıyı geçirmeyecek kadar denebilir. (0,031 – 0,035 W/mK)
 5. Isı yalıtım değer oldukça yüksektir.
 6. Ekonomiktir.
 7. Mantolama, yapının şekline ve konumuna göre %60 ile %70’e kadar tasarruf sağlar.
 8. Yaklaşık olarak 2 veya 3 yıl içerisinde kendini amorti eder. Ayrıca sistem bina üzerinde olduğu sürece tasarruf sağlamaya devam eder.
 9. Yangın sınıfı B1’dir. Kısacası alevi yürütmeyen yapıda özelliklere sahiptir.
 10. Cephe kaplaması esnek olduğundan, deprem ve bina oynamalarından etkilenmez. Kısacası depreme dayanıklı malzemelerdir.
 11. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı değildir.
 12. Böcek ve diğer haşereleri barındırmaz.
 13. Su geçirmez.
 14. Zamanla ısı yalıtım özelliğini kaybetmez.
 15. Hafiftir ve yapıya yük bindirmez.
 16. Yağı fiziğine uygundur.
 17. Isı köprüleri oluşturmaz ve konforlu bir yaşam sürdürür.
 18. Kolay bir şekilde uygulanır. Mantolama uygulamalarına (sıvalı ve fileli) göre çok daha hızlı ve temizdir.
 19. Solvent esaslı olmayan boyalar ile boyanabilir.
 20. Yapıya tasarım imkanı sağlar. Bina tekrardan dekore edilebilir.
 21. Üzerine uygulanacak söve, kat silmesi ve denizlik profilleri ile uyumludur.

Polisan Exelans Enerji Paket Sistemi

 1. Polisan Exelans Enerji Karbonlu Eps (Ekspande Polistiren Isı Yalıtım Levhaları)
 2. Polisan Dış cephe Exelans Enerji Yapıştırıcı Harcı (Çimento Esaslı Hazır Isı Plakası Yapıştırma Harcı)
 3. Polisan Exelans Enerji Sıva Harcı (Çimento Esaslı Hazır Isı Plaka Harcı)
 4. Polisan Exelans Enerji Saf Plastik Dübel
 5. Polisan Exelans Enerji Köşe Profili
 6. Polisan Exelans Enerji Subasman Profili
 7. Polisan Exelans Enerji Alkali Dayanımlı Sıva Filesi
 8. Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama Harcı
 9. Polisan Exelans Enerji Exelans Boya (Kendi Kendini Temizleyen Dış Cephe Boya

Isı Yalıtım Sistemleri ; Karbonlu ve beyaz eps olarak iki grup ürünümüz bulunmaktadır. Mantolama paket olarak satılan bu ürünlerimiz ısı yalıtım yapıştırıcısı, eps, dübel, ısı yalıtım sıvası, donatı filesi, profiller ve dekoratif kaplamadan oluşmaktadır.

Malzemeleri ile İlgili Tanımlar

EPS’nin Tanımı

Expanded Polistiren Sert Köpük Styropor® (EPS), bünyesindeki şişirici gazı organik bir bileşen pentan olan ve stren monomerin polimerizasyonu ile elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesidir. Bünyesinde çok sayıda (1m³ EPS’de 3-6 milyar) küçücük kapalı gözenekli hücrelerinde kuru ve durgun hava hapsolmuştur. Bilindiği gibi kuru ve durgun hava en iyi yalıtım malzemesidir ve EPS’nin mükemmel mantolamanın bu içlerinde durgun ve kuru hava hapsolmuş gözenekler sağlar. Malzemenin %98’i hava olduğundan hafiftir ve yapılara büyük ek yükler getirmez. Levha, boru ve form verilmiş elemanlar halinde yapıların duvar izolasyonu ve ambalaj sanayinde kullanılır.

EPS’nin Genel Özellikleri

 • EPS’nin bir çok özelliği yoğunluğuna bağlı olarak değişir. EPS, yalıtım amaçlı olarak 15 ile 30kg/m³ yoğunluk değerleri arasında üretilir.
 • En ekonomik yalıtım malzemesidir.
 • Kırılgan değildir. Isı yalıtım malzemesi olarak yüksek bir esneme dayanımı vardır.
 • Yüksek mantolama sağlar. Isı yalıtım özelliği yoğunlukla artar.
 • DIN 4102’ye göre B1 Sınıfı “Zor Alev Alan, Alev Yürütmeyen bir malzemedir.
 • Buhar geçirimsizliği yapılarda kullanmaya çok uygundur ve yoğunluğu arttıkça artar. Buhar difüzyon katsayısı (µ) yoğunluğa bağlı olarak 20-100 değerleri arasındadır.
 • Basınca çok dayanıklıdır. Yoğunluk arttıkça basınç dayanımı artar.
 • Kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak ıslanmaz.
 • Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
 • Çevre dostu bir malzemedir. içinde ozon tabakasına zarar verici CFC, HCFC ve HFC yoktur. %100 Geri dönüşümlü (recycle) bir malzeme olup, üretim sonrası çevreyi kirletecek atık çıkarmaz.
 • Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım görevine devam eder. Yalıtım özelliği zamanla değişmez.
 • Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır.

EPS’nin Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar

Sıcağa Karşı Dayanımı

Mantolama malzemeleri sıcağa karşı dayanıklı olması gerekir. Diğer bütün plastikler gibi EPS’nin sıcağa karşı maksimum dayanımı sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak 100ºC’ye kadar dayanıklı olmasına karşılık, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maksimum 75 – 85ºC’ye, minimum olarak 180ºC’ye kadar kullanılır. Bu nedenle soğuk hava depoları gibi çok soğuk tesisler içinde ideal bir yalıtım malzemesidir.

Basınç Dayanımı

EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği mekanik dayanıklılıktır. Basınç dayanımı yoğunluna bağlı olarak artar. Aynı şekilde yoğunluk arttıkça makaslama bükülme ve çekme dayanımı da artar.

Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranı üzerindeki etkili büyüklük gözeneklerin açık veya kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapaklı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür ve EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan gözeneklerin duvarları suyu geçirmez.

İskelet taşıyıcı sistem içinde nispeten ince duvarlara sahip binalarımızda, düşük maliyetle ısıtma ve soğutma yapabilmek, küf, terleme, korozyon vb. sıkıntılarla karşılaşmamak ve daha sağlıklı ortamlarda çevre kirliliğini en aza indirerek yaşamak için günümüzde etkin bir şekilde kullanılarak binalarin ısıl performanslarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Binanın ısıl performansının değerlendirilmesinde kullanılan iki önemli terim, sıcaklık ve ısıdır. Sıcaklık ve ısı terimleri arasındaki farkın açıklanması, ülkemizde oldukça yerleşmiş olan yanlış kullanımlardan kaçınılması için önemli olmaktadır.

 • Sıcaklık Isı alış verişine sebep olan, maddeye ait ve kütlesinden bağımsız bir özelliktir. Birimi Derece Santigrat (°C) veya Kelvin (K)’dir.
 • Isı sıcaklık farkı nedeniyle oluşan iletim halindeki enerjiye ısı denilmektedir. Maddeye ait bir özellik değildir. Birimi Joule (J) dür. Sıcaklıkları farklı iki sistem, birbirleri ile temas edince sıcaklığı yüksek olan sistemden, sıcaklığı düşük olan sisteme doğru kendiliğinden bir ısı iletimi meydana gelir.

Yukarıdaki açıklamalara göre duvarın havanın v.b bir maddenin (havanın, duvarın, masanın vb) ısısından bahsedilemez, sıcaklıklari belirtilir. Çünkü ısı maddenin bir özelliği değildir, iletim halindeki enerjidir. Isı iletimi aşağıdaki üç farklı yolla gerçekleşir. Kondüksiyonla (iletimle): Atomlarin titreşimleri sırasındaki çarpışmaları sonucu gerçekleşen ısı iletimidir. Bu nedenle konduksiyonla ısı iletimi en fazla katı cisimlerde görülmektedir. Konveksiyonla (taşınımla): Molekülleri serbestçe hareket eden akışkanlarda (sıvı veya gazlarda), moleküllerin uzun mesafeli yer değiştirmeleri sonucu oluşan ısı iletimidir.

Radyasyonla (Işınımla)

Isı enerjisinin, ışınım yolu ile (elektromanyetik dalgalarla), herhangi bir ara taşıyıcıya gereksinim göstermeden iletilmesi halidir.

Isı iletimi zamana bağlı bir büyüklüktür. Isı iletiminin zamanla azalıp çoğalması veya sabit kalması, ısı iletiminin rejimlerini meydana getirir. En genel haliyle ısı iletim rejimleri sabit (kararlı) rejim ve değişken rejim olarak ikiye ayrılır.

Sabit Rejimde (kararlı rejim) Isı iletimi

Sabit rejim, sabit sıcaklıklar etkisinde meydana gelen ısı iletimidir. Herhangi iki eşit zaman aralığında iletilen ısı miktarı hep aynıdır. Bu şartlarında sadece elemanın ısı iletimine karşı gösterebildiği ısıl direnç önemlidir. Bileşen veya elemanın ısıl direnci, elemanı oluşturan katmanlardaki malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri (λ) ve kalınlıklarından (d) faydalanılarak bulunur. Her katmanın ısıl direnci d/λ ile hesaplanır. Dolayısıyla bir katmanın ısıl direncinin olabilmesi için ısıl iletkenliğinin küçük olmasının yanında anlamlı bir kalınlığa da sahip olması gerekir. Türk Standardlarında ve Avrupa normlarında ısıtma enerjisi ihtiyacı (kış şartları) sabit rejim esaslarına göre yapılmaktadır.

Değişken Rejimde Isı İletimi

Değişken sıcaklıklar etkisinde meydana gelen ısı iletimidir. Herhangi iki eşit zaman aralığında iletilen ısı miktarı değişkendir. Eğer sıcaklıklar ve dolayısıyla da ısı akımı, zamanla periyodik olarak değişiyorsa, periyodik rejim adını alır. Dış hava sıcaklığının değişimi, genellikle periyodik olarak kabul edilir. Soğutma enerjisi ihtiyacının hesaplanmasında periyodik rejim esas alınmaktadır.

Yapı konusunda kullanıcı açısından önemli bir ihtiyaç, yapı ile ilgili teknik bilgilerin, özel bilgi birikimi gerektirmeyecek şekilde anlaşılabilmesidir. Satın alınan binaya ödenen paranın karşılığında kullanım süresince, kişilerin sağlıklı ve üretken olarak yaşayabilecekleri ortamların en düşük maliyetle sağlanabilmesi tüketicinin bir binadan bekleyeceği en önemli özelikler arasındadır. Bir binanın iç dekorasyonunu, kapı ve pencerelerini, aksesuarlarını (kapı kolu, lavabo, vb) tüketicinin daha sonra istediği yönde değiştirebilmesi mümkündür. Ama kendisinin sağlıklı ve üretken olarak ve düşük kullanım maliyetleri (su, elektrik vb. faturalar, bakım, onarım faturaları vb.) ile yaşayabileceği ortam şartlarını belirleyen Yapıya ait teknik özellikleri, bina bittikten sonra değiştirmesi oldukça zordur. Bu sebeple binayı satın alırken binanın bu açıdan sorgulanması tüketicinin yararınadır.

Yapılarda mantolama enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarinın iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekânlarda mümkündür.

Eğer bir fayda maliyet karşılaştırması yapılırsa, mantolama hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. Bununla birlikte inşaatın fiziksel ve teknik prensiplerinin incelenmesi ve yüksek kalitede uygun yalıtım malzemesinin kullanımı önemlidir.
Binalarda mantolamanın bulunmayışı veya yetersiz olması sonucu ısıl konforun, yani kullanıcıların sağlıklı ve üretken olmalari için gerekli ısıl şartların, sağlanabilmesi için çok yüksek yakıt tüketimi gerekir. Çoğunlukla da bu tüketime ekonomik sebeplerle ulaşılamaz ve,

 • Kullanıcıların sağlıklarının bozulmasının yanında,
 • Binanın iç yüzeylerinde terleme (havanın içindeki su buharının iç yüzeylerde yoğunması) veya küf oluşumları (su buharının duvar içinde yoğuşması) görülür. Binanın taşıyıcı elemanlarında bu yoğuşma sonucu korozyon da oluşabilir ki, bu husus binalarin sağlamlaşması açısından çok önemlidir.
 • Bu olumsuzluklara ilave olarak yine de yüksek yakıt faturaları ödenir.

Bu sorunların giderilmesinin tek yolu doğru mantolama uygulanmasıdır. Ancak mantolama doğru malzeme, detay ve uygulama ile gerçekleştirildiği zaman faydalıdır. Üzücü olan yanlış uygulamaların sonucunda yaşananların suçlusu olarak mantolamanın görülmesi ve kişilerin mantolama yapmaktan uzaklaşmasıdır.

Halbuki doğru malzeme, detay ve işçilikle yapılan mantolama ile hem konforlu mekanların elde edilmesi ve hem de her yıl ısıtma ve /veya soğutma faturalarının en az yarısının tasarruf edilmesi mümkündür. Mantolama ısınma amaçlı enerji tüketimini olduğu kadar soğutma amaçlı enerji tüketiminin azaltılmasında da faydalıdır. Öncelikle küf ve boyada görülen hasarlar, yalıtımsızlık veya işinin ehli olmayan kişilerce Yapilan ve doğru olmayan malzemelerin kullanılmasından kaynaklanır. Doğru yalıtım ise bu sorunları ortadan kaldıracaktır. Hatta iç yüzeylerde görülen terlemenin sebebi pek çok durumda dışarıdan su girmesinden kaynaklandığı sanılsa da aslında mantolama olmayışının sonucunda iç yüzeylerin sıcaklıkların düşmesi ve iç ortamdaki buharın bu yüzeylerde yoğuşmasıdır. Mantolama ile bu sorunların da çözülmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca, binanın taşıma gücü güvenliği açısından beton ve demirin korozyonun önlenmesi için yapılacak en doğru koruma da binaya, dışarıdan kesintisiz şekilde mantolama uygulanmasıdır. Böylelikle beton ve demir, atmosfer şartlarının olumsuz etkilerinden (yağış, sıcaklık vb.) de korunduğu için binanın kullanım ömrü güvenli bir şekilde uzayacaktır.Isı köprülerinin oluşumunu da önlenecektir.

Mantolama sonucu ısıtma/soğutma cihazlarının daha düşük kapasiteli seçilebilmesi ve donanımının daha az maliyet gerektirmesi de, her yıl sağlanacak yakıt tasarrufuna ilave mali kazançlardır.

Ülkemizde mantolamanın yeterli düzeyde yapılabilmesi için TS 825 binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının uygulanması gerekir. TS 825 ZORUNLU BİR STANDARDDIR. Bu sebeple yeni yapılan her binanın yıl değerinin hesaplanmış olması ve standard’da verilen sınır değere elit veya küçük olması gerekir. Isı yalıtım hesaplarinda elemanların (duvar, pencere, çatı vb) ayrı ayrı hesaplanması uygun değildir ve standardlar da izin verilmemektedir. Günümüzde her binanın bütün olarak incelenmesi ve toplam yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının belirlenmesi gerekir.
Genleştirilmiş Polistiren Köpük (Expanded Ploystyrene Foam) veya kısaltılmış şekliyle EPS ısı yalıtım malzemelerinin,

 • Isıl iletkenliği çok düşüktür.
 • Çevre şartlarına dayanıklıdır, uzun ömürlüdür.
 • Yoğunluğu geniş bir aralıkta değiştirilebilir ve böylece bütün özellikleri geniş bir aralıkta istenilen şekilde kontrol edilebilir.
 • Su emme değeri çok küçüktür.
 • Bir çok diğer ısı yalıtım malzemesine göre hem üretim aşamasında hem de daha sonraki süreçte daha çevre dostudur (içinde ve üretiminde ozon tabakas?na zarar verici CFC vb. içermez, direkt olarak küresel ısınmaya sebep olmaz, geri dönüşümü olan bir malzemedir)
 • Çok iyi darbe emme özelliği vardır.
 • Bakteri büyümesine karşı dirençlidir.
 • İstenilen biçimde üretilebilir, uygulama kolaylığına sahiptir

Bu özelliklere ek olarak en ekonomik ısı yalıtım malzemeleri olması sebebiyle ısı yalıtımı uygulamalarında önemli üstünlüklere sahiptir ve dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygındır.

Mantolama Malzemeleri ve Avantajları

 • %60’a varan enerji tasarrufu sağlar.
 • Rutubetsiz ve konforlu yaşam koşulları sunar.
 • Nefes alan bir bina fiziğine sahip olursunuz.
 • Bina bakım ve onarım masraflarını azaltır.
 • Binanın ömrünü uzatır.
 • Daha az yakıt tüketimi ve hava kirliliğini önler.
 • Ülke ekonomisine direk olarak katkı sağlar.

Mantolama malzemeleri ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizlerle paylaştık. Eğer mantolama malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizlerle irtibata geçiniz.