Isı yalıtımı enerji tasarrufu

Isı yalıtımı enerji tasarrufu insanoğlunun yaradılışından beri bilse de bilmese de uyguladığı bir yaşam şekli haline gelmiştir. Bu nedenle insanoğlu yaşadığı her dönemde tasarruf yapmayı bir bilinç haline getirmiş ve ekonomisini düşünmüştür. Peki ısı yalıtımı enerji tasarrufu nasıl sağlar?

Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufu

İnsanoğlu diğer hayvanlarda olduğu gibi kürk vb. donanıma sahip bir canlı değildir. Bu nedenle tarih boyunca kendisi için doğal sığınaklar ve yapay ortamlar yaratmıştır. Bu ortamlarda enerji harcayarak yaşamını devam ettiren insanoğlu, türünün yok olaması için en zor iklim şartlarını bile bu şekilde geçirmiştir.

İlk zamanlar duvarları çok kalın olan mağaralara sığınmışlar ve iklim koşullarından bu şekilde korunmuşlar. Sonralarda ateşi bulmuşlar ve ısınmak için ateşten yardım almışlar. Zamanı gelince mağaralar terk edilmiş ve su kaynaklarına yakın yerleşim bölgelerine taşınmışlar. Bu bölgelerde inşa ettikleri barakalar tıpkı günümüzdeki kalın duvarlar gibiymiş. Nüfusun yoğunlaşması sonucu bina sayıları artmış ve şehirleşme yolunda ilk adımlara kadar gelinmiş. Arından su kaynaklarından uzaklaşan yapıların konut değeri düşüyorken merkezi bölgelerde daha zengin insanlar ikamet ediyordu.

Tarih boyunca meydana gelen depremler, arsaların ekonomik bir değer haline gelmesi ve malzeme teknolojisindeki gelişmelerle, inşaat işlerinde hafif ve ince yapı elemanları tercih edilmeye başlandı. Kalın duvarlar, ticari değere sahip yapılarda kullanma alanını azaltıyor ve ilk yatırım maliyetini artırıyordu. Depremlerde meydana gelen sismik titreşimler neticesinde  hantal yapılar yıkılıyordu.