İVKO YAPI olarak uygulamalarımızdan kaynaklanabilecek riskler için gerekli aksiyonları belirlemek ve uygulanmasın sağlamak, böylelikle müşterilerimizin ve çevre halkımızın ,güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak temel ilkemizdir. Sürdürebilirlik ,çevre ve en değerli varlık insan sağlığı ve korunması ,yaşam anlayışımızdır.

Bu Çerçevede;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile diğer gereklilikleri takip etmek ve bunları yerine getirmek.
  • İSG amaç ve hedeflerini belirlemek ,önemli önemli riskler için eylem planı oluşturmak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek.
  • Risk değerlendirmesi yaparak iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları kontrol altına almak  ve tekrar oluşmasını engellemek için  gerekli aksiyonları almak. Resmi makamlar ,ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ile iş birliği içerisinde  İSG  standartlarımızı yükseltmeye çalışmak .
  • Firmamızda İSG bilincini daha üst seviyelere çıkarmak için gerekli çalışmaları yapmak  ve sürekliliği sağlamak .
  • Tüm çalışanlarımızın, dış kaynak ekiplerimiz ile müşterilerimizin ve çevre halkların sağlığını ,güvenliğini korumak , bunun için gerekli olan İSG  iş başı eğitimlerini  her proje için iş güveliği uygulamaları ile ilgili  bilgilendirme yapmak.
  • İSG uygulamalarımızın tüm taraflara ulaşmasını sağlamak.