İVKO YAPI olarak uygulama ve hizmetlerini gerçekleştirirken enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak temel prensibimizdir.

Bu bağlamda;

  • Aktif bir enerji yönetimi için amaç ve hedefleri belirleyerek , sigma yöntemi ile sürekli iyileşmeyi sağlamak.
  • Yürürlükteki yasal mevzuatlara uymayı sağlamak.
  • Uygulamalarımızı enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirmek.
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı gerçekleştirmek.
  • Çalışanlarımızı enerji yönetimi ve verimliliği konusunda bilgilendirmek sürekli gelişmeyi sağlamak.